THIẾT BỊ NGÀNH NƯỚC

Đối tác của chúng tôi

anh doi tac anh doi tac anh doi tac anh doi tac anh doi tac anh doi tac anh doi tac anh doi tac anh doi tac anh doi tac

bơm thủy lực HGP - 1A - 4B

[giaban]Liên hệ[/giaban] [model]BT-03,06,10 |BG-03,06,10[/model] [chitiet]


bơm thủy lực HGP - 1A - 4B

Tên sản phẩm

bơm thủy lực HGP - 1A - 4B


Model

HGP - 1A - 4B


Thông tin sản phẩm

bơm thủy lực HGP - 1A - 4B

Thông tin chi tiết sản phẩm

Bơm lá bơm cánh gạt
150T-23-LTAIWAN
250T-26-LTAIWAN
350T-36-LTAIWAN
450T-36-F-R+STAIWAN
5150T-75-FTAIWAN
6150T-116-FTAIWAN
7150T-75-F+S3TAIWAN
8150T-116-F+S3TAIWAN
9PV2R1-19CHINA
10PV2R1-25CHINA
11PV2R2-41/47/65CHINA
12PV2R3-76CHINA
13PV2R3-116CHINA
14SV-20-9-FCHINA
15SV-20-11-FCHINA
16SV-20-13-FCHINA
Ruột bơm
17CPV2R1-**CHINA
18CPV2R2-**CHINA
19CPV2R3-**CHINA
BÔM LAÙ CHÆNH
20VP-15-FCHINA
21VP-20-FCHINA
22VP-30-FCHINA
23VP-40-FCHINA
24VP-40-F+SCHINA
25VPP-20/20CHINA
26VPP-30/30CHINA
27VPP-40/40CHINA
Bơm Nhông
28RGP-F202-RCHINA
29RGP-F206-RCHINA
30RGP-F208-RCHINA
31HGP-2A-F9-RCHINA
32RGP-F310-RCHINA
33RGP-F314-RCHINA
34RGP-F316-RCHINA
35RGP-F320-RCHINA
36RGP-F323-RCHINA
37RGP-F325-RCHINA
38RGP-F330-RCHINA
39RGP-F4-20RCHINA
40RGP-F4-25RCHINA
41RGP-F4-40RCHINA
42RGP-F5-43RCHINA
43RGP-F5-60RCHINA
44RGP-F5-78RCHINA
Bơm nhông 2 tầng
45RGPD-F32-25-8-RCHINA
46RGPD-F33-16-16-RCHINA
47RGPD-F33-20-20-RCHINA
Bơm nhông xe nâng
48KP1430ACHINA
49SGP2A-F23-ATPRCHINA
50SGP2A-F28-ATPRCHINA
51SGP2A-F32-ATSAELCHINA
52SGP2A-F36-ATSAERCHINA
VAN điện đảo chiều  - 02 - 03
53SHD-02-2B2-220/D24CHINA
54SHD-02-3C*-220/D24CHINA
55SHD-03-2B2-220/D24CHINA
56SHD-03-3C*-220/D24CHINA
57SWD06D/G12NL (02-2B2-D12)CHINA
58SWD06D/G24NL (02-2B2-D24)CHINA
59SWD06E/G24NL (02-3C2-D24)CHINA
60SWD06H/G24NL (02-3C3-D24)CHINA
61SWD06J/G24NL  (02-3C4-D24)CHINA
62RWD06G/W240   (02-3C60-A240)CHINA
COIL điện
63COIL-02-A24CHINA
64COIL-03-A24CHINA
VAN điện đảo chiều  - 04 - 06
65DP-04-3C*-P    (DHG-04-3C2)      CHINA
66DP-06-3C*-P    (DHG-06-3C2)CHINA
VAN gạt tay
67DMT-03-3C*CHINA
68DMT-04-3C*CHINA
69DMT-06-3C*CHINA
70DMG-02-3D2CHINA
71DMG-03-3C60CHINA
72DMTB-03-2ACHINA
VAN Ngắt áp
73JCS-02NTAIWAN
74JCS-02NLL(Aùp thaáp)TAIWAN
VAN MODULAR - 02
75MRV-02CHINA
76MGV-02CHINA
77MPC-02CHINA
78MTC-02CHINA
VAN MODULAR - 03
79MRV-03CHINA
80MGV-03CHINA
81MPC-03CHINA
82MTC-03CHINA
VAN chặn dầu A-B  BẮT ỐNG
83PCVD-04T  CHINA
84PCVD-06TCHINA
VAN 1 Chiều KÍCH
85CPTS-03TAIWAN
MOTOR dầu
86BMR-125-P1A1CHINA
87BMR-160-P1A1CHINA
88BMR-250-P1A1CHINA
89BMR-315-P1A1CHINA
90BM2-160-SCHINA
91BM2-200-SCHINA
92BM2-250-SCHINA
93BM2-315-SCHINA
94BM2-400-SCHINA
95BM5-160CHINA
96BM5-315CHINA
POT TAY Lái  (4 Loại)
97PSU020-160CHINA
98PSU020-200CHINA
99PSU020-250CHINA
100PSU020-315CHINA
101PSU020-400CHINA
Bơm dầu bôi trơn
102120WRAB-12AY-3PCHINA
103120WRAB-13AY-3PCHINA
104120WRAB-13AY-1PCHINA
105RAB-12ACHINA
106RAB-13ACHINA
107RBB-206YCHINA
108RBB-210YCHINA
109RBB-216YCHINA
Đồng hồ dầu
110PGF-63A-150K/250K/350KTAIWAN
111PGF-63B-150K/250K/350KTAIWAN
112PGF-100A-150K/250K/350KTAIWAN
113PGF-100B-150K/250K/350KTAIWAN
[/chitiet]

Hỗ trợ trực tuyến

Tư vấn bán hàng 1

Mr. Việt: (+84) 988906963 - 0914 040 805

Tư vấn bán hàng 2

Ms. Hằng: (+84) 986 064 523 Email: truongthihangdn@gmail.com

Email liên hệ

vietanh@hydraulichl.com hoặc hoanglong.hydraulic@gmail.com

Gửi nhanh yêu cầu

Tìm kiếm Blog này

Số Lượt Truy Cập

Gọi ngay
0988 906 963
Chat trực tuyến