THIẾT BỊ NGÀNH NƯỚC

Đối tác của chúng tôi

anh doi tac anh doi tac anh doi tac anh doi tac anh doi tac anh doi tac anh doi tac anh doi tac anh doi tac anh doi tac

Khí nén Parker .

[giaban]Liên hệ[/giaban]

[model] DW , DV , DS , AMB..

 [/model]

[chitiet]
Thông tin sản phẩm: Khí nén Parker.
Xuất xứ : Parker .

Chúng tôi hiện cung cấp tất cả các dòng xy lanh khí , lọc, van nén Parker , với các kích cỡ, hình dáng như vuông, tròn, xy lanh kép, gắp, xy lanh không cần (rodless), xy lanh trượt, van khí nén, lọc, đầu nối nhanh,... của Parker .
Đồng thời chúng tôi có thể phục hồi, sửa chữa các loại xy lanh để tiết kiệm chi phí cho quý khách. Hoặc cấp phụ tùng thay thế như zoăng phớt cho quý khách tự sửa chữa theo yêu cầu.


Xin liên hệ để biết thêm chi tiết .

Danh mục hàng tồn Parker tại kho Hoàng Long :


Đầu nối FUT 10 (PARKER)      
Bộ điều áp PARKER: P3NRA 28 BNG   1''
Bộ điều áp PARKER: AR200-8
Bộ lọc khí PARKER:AU210-08
Bộ lọc khí PARKER:AU320-10
Bộ lọc đơn PARKER: AFR200-08G (lọc đơn )
Bộ lọc đơn PARKER: AFR420-15
Bộ lọc đôi PARKER: AU321-10-AD41
Bộ lọc đôi PARKER: AU421-15
Bộ lọc đôi PARKER: AU421-15-AD41 
Bộ lọc khí PARKER: AF200-8-AD20(tách nước)   
Bộ lọc khí PARKER: AF320-10-AD41 (tách nước)   
Bộ lọc khí PARKER: AF420-15 (tách nước)   
Bộ lọc khí PARKER: AF420-15-AD41 (tách nước)   
Coil PARKER 5/2-D4  Dây ( lỗ 9 dài 29,5)   PEC5-24V-FL   
Coil PARKER  5/2-A1 -520                   
Coil PARKER  5/2-A2 -1/8                 
Coil PARKER  5/2-D24-(din)                
Coil PARKER 5/2-A2- (din)          
Coil PARKER 5/2-A2- (dây)   PEC5-220V-FL      
Coil PARKER 2/2- ZB09-9W-AC 220( lỗ 15 dài 36)
Coil PARKER 2/2-220V: H-1H-B7 cho van NKV  ( P02G-002)
Coil PARKER 2/2-D24: H-1H-C2 cho van NKV( P02G-002)
Dụng cụ đo mức chất lỏng parker JD100
Dụng cụ kt mức chất lỏng parker : JB-SD-A2 
Khớp quay GDY63 (Parker)  WAG63
Khớp quay GDY100 (Parker)           
Khớp quay PARKER: GCA40 
Khớp quay PARKER: GCA50            
Khớp quay PARKER: GCA63 (Nối khuỷu) 
Khớp quay PARKER: GCA80   
Khớp quay PARKER: GCA100                    
Khớp quay PARKER: GCA125                    
Khớp quay PARKER: GCA150                    
Khớp quay  TCA 2T-50 (TC50)
Khớp quay GTC63 (Parker)
Khớp quay GTC100 (Parker)
Thiết bị đo giới hạn mức nguyên liệu parker: JC7-ST-A2 (100mm) 
Thiết bị đo giới hạn mức nguyên liệu parker: JC7-SD-A2 (100mm)  
Thiết bị đo giới hạn mức nguyên liệu parker: JC7-SL-A2 (200mm)   
Thiết bị đo giới hạn mức nguyên liệu parker: JC7-SH-A2 (500mm)   
Dụng cụ kt mức chất lỏng parker : JF302T( Báo mức phao inox )
Bộ báo mức parker : 21F-G
Van khí nén Parker, Part No.321K4656
Van khí nén Parker, Part No.7321BAN01
Van khí nén Parker, Part No.321K4756
Van khí nén PARKER: PLL-A11
Van khí nén PARKER: PLK-A11
Van khÝ nÐn PARKER: WV121S222JV-I-1S-Q3-V ( 220V)      
Van khí nén PARKER: WV121S222NV-H-WS-B7-A2(WV121S221NV-H-WS-B7-1/8 )            
Van khí nén PARKER: WV121S222GV-H-WS-C2(DC24)                  
Van khí nén PARKER: 121KBR3SVWV-I-1K-9P-U(2/2-3/8'') (847)
Van khí nén PARKER: NKV15N-H-1F-3D-A2              
Van khí nén PARKER: NKV15N-H-1H-C2-D4 
Van khí nén PARKER: DKV2140-3/4"- A2(20)
Van khí nén PARKER: NKV20N-H-1H-3D-D4  
Van khí nén PARKER: NKV20N-H-1F-3D-A2   kho 2/ 10c k coil
Van khí nén PARKER: NKV25N-H-1F-3D-A2            
Van khí nén PARKER: NKV25N-H-1H-C2-D4
Van khi nén PARKER:  E321G3910-6000-4910003D  (DN40-2/2-A2)
Van khí nén PARKER: PHS510S-6-A2
Van khí nén PARKER: PHS510S-6-D4  
Van khí nén PARKER: PHS510D-6-D4  
Van khí nén PARKER: PHS510D-6-A2  
Van khí nén PARKER: PHS520S-02-A1 
Van khí nén PARKER: PHS520S-02-D4             
Van khí nén PARKER: PHS520S-02-A2   
Van khí nén PARKER: PHS520D-02-A2 
Van khí nén PARKER: PHS520D-02-D4
Van khí nén PARKER: PHS520D-02-A1
Van khí nén PARKER: PHS520C-02-A2 
Van khí nén PARKER: PHS520C-02-D4  (close center)
Van khí nén PARKER: PHS530S-03-A2 
Van khí nén PARKER: PHS530S-03-D4   
Van khí nén PARKER: PHS530D-03-A2   
Van khí nén PARKER: PHS530D-03-D4         
Van khí nén PARKER: PHS530C-03-D4  (close center)                 
Van khí nén PARKER: PHS530C-03-A2  (close center)             
Van khí nén PARKER: PHS540S-15-A2         
Van gạt tay PARKER: HV4200-8 (=SHV200) 
Van gạt tay PARKER: HV4400-10   (=SHV300)
Van gạt tay PARKER: HV4400-15   (=SHV400)
Xi lanh PARKER: GDC40-25
Xi lanh PARKER: GDC40-50
Xi lanh PARKER: GDC40-75+CA+Y  
Xi lanh PARKER: GDC40-75CA
Xi lanh PARKER: GDC40-100   
Xi lanh PARKER: GDC40-100 CA+Y
Xi lanh PARKER: GDC40-150   
Xi lanh PARKER: GDC40-200
Xi lanh PARKER: GDC40-250
Xi lanh PARKER: GDC50-10
Xi lanh PARKER: GDC50-50
Xi lanh PARKER: GDC50-75  
Xi lanh PARKER: GDC50-75+CA+Y 
Xi lanh PARKER: GDC50-100   
Xi lanh PARKER: GDC50-150   
Xi lanh PARKER: GDC50-200 
Xi lanh PARKER: GDC50-250 
Xi lanh PARKER: GDC50-300
Xi lanh PARKER: GDC63-50
Xi lanh PARKER: GDC63-100
Xi lanh PARKER: GDC63-125
Xi lanh PARKER: GDC63-150
Xi lanh PARKER: GDC63-150TM 
Xi lanh PARKER: GDC63-200  
Xi lanh PARKER: GDC63-250   
Xi lanh PARKER: GDC63-300  
Xi lanh PARKER: GDC63-350  
Xi lanh PARKER: GDC63-400 
Xi lanh PARKER: GDC63-500
Xi lanh PARKER: GDC63-500CA
Xi lanh PARKER: GDC63-500+CA+Y  
Xi lanh PARKER: GDC63-500TH+Y 
Xi lanh PARKER: GDC63-600TH+Y
Xi lanh PARKER: GDC63-600+CA+Y
Xi lanh PARKER: GDC63-600
Xi lanh PARKER: GDC80-50
Xi lanh PARKER: GDC80-75
Xi lanh PARKER: GDC80-100
Xi lanh PARKER: GDC80-150   
Xi lanh PARKER: GDC80-150CA
Xi lanh PARKER: GDC80-200CA
Xi lanh PARKER: GDC80-200
Xi lanh PARKER: GDC80-250  
Xi lanh PARKER: GDC80-300
Xi lanh PARKER: GDC80-350      linax 4
Xi lanh PARKER: GDC80-350 +Y
Xi lanh PARKER: GDC80-400
Xi lanh PARKER: GDC80-450
Xi lanh PARKER: GDC100-50
Xi lanh PARKER: GDC100-75
Xi lanh PARKER: GDC100-100
Xi lanh PARKER: GDC100-150
Xi lanh PARKER: GDC100-200  
Xi lanh PARKER: GDC100-250CA+Y
Xi lanh PARKER: GDC100-250CA
Xi lanh PARKER: GDC100-250 
Xi lanh PARKER: GDC100-300
Xi lanh PARKER: GDC100-350
Xi lanh PARKER: GDC100-350+Y
Xi lanh PARKER: GDC100-400J
Xi lanh PARKER: GDC100-400
Xi lanh PARKER: GDC100-450TM
Xi lanh PARKER: GDC100-450
Xi lanh PARKER: GDC100-500
Xi lanh PARKER: GDC100-500TM
Xi lanh PARKER: GDC125-100
Xi lanh PARKER: GDC125-150
Xi lanh PARKER: GDC125-200
Xi lanh PARKER: GDC125-250CB+Y  
Xi lanh PARKER: GDC125-300
Xi lanh PARKER: GDC125-300J+Y
Xi lanh PARKER: GDC125-400
Xi lanh PARKER: GDC125-450
Xi lanh PARKER: GDC125-500
Xi lanh PARKER: GDC125-600
Xi lanh PARKER: GDC150-150
Xi lanh PARKER: GDC150-250
Xi lanh PARKER: GDC150-200
Xi lanh PARKER: GDC150-300
Xi lanh PARKER: GDC150-450  
Xi lanh PARKER: GDC150-450CA
Xi lanh PARKER: GDC150-600
Xi lanh PARKER: GDC200-600
Xi lanh PARKER: GDC200-1000
Xilanh trßn PARKER: PK1ACE 20x75+CA+Y                   
Xilanh trßn PARKER: PK1ACE 20x150                
Xilanh trßn PARKER: PK1ACE 25x25             
Xilanh trßn PARKER: PK1ACE 25x75               
Xilanh trßn PARKER: PK1ACE 25x100            
Xilanh trßn PARKER: PK1ACE 25x150            
Xilanh trßn PARKER: PK1ACE 32x50         
Xilanh trßn PARKER: PK1ACE40x50           
Xilanh trßn PARKER: PK1ACE 40x75           
Xilanh trßn PARKER: PK1ACE40x100          
Xilanh PARKER compact: P10S-7RST040N030T          
Xilanh PARKER compact: P10S-7RST050N030T            
[/chitiet]

Hỗ trợ trực tuyến

Tư vấn bán hàng 1

Mr. Việt: (+84) 988906963 - 0914 040 805

Tư vấn bán hàng 2

Ms. Hằng: (+84) 986 064 523 Email: truongthihangdn@gmail.com

Email liên hệ

vietanh@hydraulichl.com hoặc hoanglong.hydraulic@gmail.com

Gửi nhanh yêu cầu

Tìm kiếm Blog này

Số Lượt Truy Cập

Gọi ngay
0988 906 963
Chat trực tuyến