THIẾT BỊ NGÀNH NƯỚC

Đối tác của chúng tôi

anh doi tac anh doi tac anh doi tac anh doi tac anh doi tac anh doi tac anh doi tac anh doi tac anh doi tac anh doi tac

Tồn kho khí nén Airtac .

[giaban]Liên hệ[/giaban]

[model] HLJ Stock.

 [/model]

[chitiet]
Thông tin sản phẩm: Tồn kho khí nén Airtac.
Xuất xứ : Airtac .

Để kịp thời đáp ứng nhu cầu  khách hàng một cách nhanh nhất, chúng tôi luôn cố gắng giữ một lượng hàng tồn với những mã thông dụng để kịp thời phục phụ quý khách hàng.

Dưới đây là một số mã Airtac đang có tồn tại kho của Hoàng Long, số lượng hàng tồn thay đổi theo ngày nên chúng tôi sẽ xác nhận tình trạng với khách hàng trước khi đặt hàng để quý khách không bị lỡ kế hoạch sản xuất .
Xin liên hệ để biết thêm thông tin cập nhật chi tiết 

Bộ điều áp Airtac: LFR04 ( Bộ điều áp cao) (MIDI)
Bộ lọc hơi AIRTAC: GC600-25 + tự xả
Bộ lọc khí AIRTAC: BF3000A  (tách nước)
Bộ lọc khí AIRTAC: GF300-10A (tách nước)
Bộ lọc khí AIRTAC: GF300-15A (tách nước)
Bộ lọc khí AIRTAC: GF400-15A (tách nước)
Bộ lọc khí AIRTAC: GFR400-15A (lọc đơn)
Bộ lọc khí AIRTAC: BF4000A (tách nước)
Coil AIRTAC 5/2-A1(din)                 
Coil AIRTAC 5/2-A2 (din)                          
Coil AIRTAC 5/2- D4 (din) ( AC +  DC) (14-3 xuất 3c chụp)                      
Coil AIRTAC  030-220 ( lỗ 11,5 dài 40)
Coil AIRTAC 2/2: D4
Đầu đẩy airtac Y20               
Đầu đẩy airtac I32                       
Đầu đẩy JYC: Y40 ( airtac) 
Đế van Airtac: 200M-2F  
Đế van Airtac  300M-1F               
Đế van Airtac 1/8"  1F-6DV                    
Đế van Airtac 1/4"  2F-5DV      (SIZE 02-5V )                                    
Đế van Airtac 1/4"  2F-6DV                    
Đế van SNS: 200M-6F(lắp van airtac)
Đế van Airtac 3/8"  3F-2DV                    
Đế van Airtac 3/8"  3F-3DV                    
Đế van Airtac 3/8"  3F-4DV                    
Đế van Airtac 3/8"  3F-5DV                    
Đế van Airtac 3/8"  3F-6DV                    
Đế van Airtac 3/8"  3F-7DV                    
Phớt xi lanh AIRTAC SC63      
Phớt xi lanh AIRTAC SC80       
Phớt xi lanh AIRTAC SC100
Sensor Airtac: CS1-M
Sensor Airtac: CS1-M25 (Cảm biến từ)
Sensor Airtac: CS1-M32 (Cảm biến từ)
Sensor Airtac: CS1-M40A
Sensor Airtac: CS1-G
Sensor Airtac: CS1-U
Sensor Airtac: CS1-F            
Van  khí điều khiển AIRTAC: 4A120-06        
Mặt bích Airtac FA40
Mặt bích Airtac FA50
Van  khí điều khiển AIRTAC: 4A120-06                  
Van  khí điều khiển AIRTAC: 4A310-10                  
Van hơi khí Airtac: CM3Y-08
Van hơi khí Airtac: CM3Y-06
Van hơi khí Airtac: CM3-PP-06  
Van hơi khí Airtac: CM3-PF-06   
Van hơi khí Airtac: 3A210-08
Van hơi khí Airtac: S3HS-M5
Van AIRTAC: 3V106- A2
Van AIRTAC: 3V210-08-24V
Van AIRTAC: 4V210-08-A2
Van AIRTAC: 4V210-08-D24
Van AIRTAC: 4V220-08-D24
Van AIRTAC: 4V230C-08-D24
van AIRTAC: 4V230E-08-D24
Van AIRTAC: 4V230P-08 -AC110
Van AIRTAC: 4V310-10-A2
Van AIRTAC: 4V310-10-D4
Van AIRTAC: 4V330C-10-A2
Van AIRTAC: 4V330C-10-D4
Van AIRTAC: 4V330E-10-A2
Van AIRTAC: 4V410-15-A2 
Van AIRTAC: 4V430C-15-A2 
Xi lanh Airtac Compac: SDA12-20
Xi lanh Airtac Compac: SDA16-10
Xi lanh Airtac Compac: SDA16-15
Xi lanh Airtac Compac: SDA16-20B (ren ngoài)
Xi lanh Airtac Compac: SDA16-25
Xi lanh Airtac Compac: SDA20-5
Xi lanh Airtac Compac: SDA20-10 ( ren trong)
Xi lanh Airtac Compac: SDA20-10B(ren ngoài)
Xi lanh Airtac Compac: SDAS20-10B (ren ngoài)
Xi lanh Airtac Compac: SDA20-15 (ren trong)
Xi lanh Airtac Compac: SDAS20-15B (ren ngoài)
Xi lanh Airtac Compac: SDA20-20
Xi lanh Airtac Compac: SDA20-30B
Xi lanh Airtac Compac: SDAS20-30   
Xi lanh Airtac Compac: SDAS25-15
Xi lanh Airtac Compac: SDAS25-30B  
Xi lanh Airtac Compac: SDAS25-40B  
Xi lanh Airtac Compac: SDAS25-75B
Xi lanh AirtacCompac:  SDA25-5
Xi lanh AirtacCompac:  SDA25-10
Xi lanh AirtacCompac:  SDA25-15
Xi lanh Airtac Compac: SDA25-20
Xi lanh Airtac Compac: SDA25-30B (ren ngoài)              
Xi lanh Airtac Compac: SDA25-35
Xi lanh Airtac Compac: SDA25-40                
Xi lanh Airtac Compac: SDA25-85B              
Xi lanh Airtac Compac: SDA32-10    
Xi lanh Airtac Compac: SDA32-15           
Xi lanh Airtac Compac: SDA32-20B
Xi lanh Airtac Compac: SDA32-30             
Xi lanh Airtac Compac: SDAS32-35B     
Xi lanh Airtac Compac: SDA32-35SB   
Xi lanh Airtac Compac: SDA32-40
Xi lanh Airtac Compac: SDA32-50B       
Xi lanh Airtac Compac: SDA40-10  
Xi lanh Airtac Compac: SDA40-15
Xi lanh Airtac Compac: SDA40-20   
Xi lanh Airtac Compac: SDA40-30      
Xi lanh Airtac Compac: SDA40-70            
Xi lanh Airtac Compac: SDAS40-40             
Xi lanh Airtac Compac: SDAS40-50
Xi lanh Airtac Compac: SDAS40-100B (ren ngoài)         
Xi lanh Airtac Compac: SDA50-10
Xi lanh Airtac Compac: SDA50-20B     
Xi lanh Airtac Compac: SDA50-25            
Xi lanh Airtac Compac: SDA50-30            
Xi lanh Airtac Compac: SDA50-40         
Xi lanh Airtac Compac: SDA50-50    
Xi lanh Airtac Compac: SDA50-80B    
Xi lanh Airtac Compac: SDAS50-100B (ren ngoài)         
Xi lanh Airtac Compac: SDA63-25
Xi lanh Airtac Compac: SDA63-40
Xi lanh Airtac Compac: SDA63-50
Xi lanh Airtac Compac: SDA63-150B
Xi lanh JELPC Compac: SDAS80-15
Xi lanh Airtac Compac: SDAS80-25            
Xi lanh Airtac Compac: SDAS80-25B               
Xi lanh Airtac Compac: SDA80-40  
Xi lanh Airtac Compac: SDA80-50                
Xi lanh Airtac Compac: SDA80-120
Xi lanh Airtac Compac: SDA100-30B
Xi lanh Airtac Compac: SDAJ32x5x2.5
Xi lanh Airtac Compac: SDAJ50x60x50B(2 đầu cần có Điều chỉnh)
Xi lanh Airtac: TN10-30         
Xi lanh Airtac: TN16-20S          
Xi lanh Airtac: TN16-25S
Xi lanh Airtac: TN16-30S
Xi lanh Airtac: TN16-40S          
Xi lanh Airtac: TN16-70S          
Xi lanh Airtac: TN16-125
Xi lanh Airtac: TN20-20
Xi lanh Airtac: TN20-40
Xi lanh Airtac: TN20-100
Xi lanh Airtac: TN25-15S
Xi lanh Airtac: TN25-20        
Xi lanh Airtac: TN25-30             
Xi lanh Airtac: TN25-60
Xi lanh Airtac: TN25-75
Xi lanh Airtac: TN25-100S
Xi lanh Airtac: TN25-125S   
Xi lanh Airtac: TN25-150
Xi lanh Airtac: TN25-200S
Xi lanh Airtac: TN32-20S
Xi lanh Airtac: TN32-75S  
Xi lanh Airtac: TN32-100S
Xi lanh Airtac: MA16-25
Xi lanh Airtac: MA16-100S
Xi lanh Airtac: MA16-125S
Xi lanh Airtac: MA16-150S
Xi lanh Airtac: MA20-25S
Xi lanh Airtac: MAL16-100         
Xi lanh Airtac: MAL16-150  
Xi lanh Airtac: MA16-175S 
Xi lanh Airtac: MAL20-15     
Xi lanh Airtac: MAL20-20     
Xi lanh Airtac: MAL20-20CA   
Xi lanh Airtac: MAL20-25   
Xi lanh Airtac: MAL20-30
Xi lanh Airtac: MAL20-35S 
Xi lanh Airtac: MAL20-40      
Xi lanh Airtac: MAL20-50
Xi lanh Airtac: MAL20-50S
Xi lanh Airtac: MAL20-60S     
Xi lanh Airtac: MAL20-65     
Xi lanh Airtac: MAL20-75
Xi lanh MAKE: MA20-100
Xi lanh  Airtac: MAL20-100
Xi lanh  Airtac: MAL20-150S      
Xi lanh Airtac: MAL20-185S
Xi lanh Airtac: MAL20-200S
Xi lanh Airtac: MAL20-250S
Xi lanh Airtac: MAL20-300 
Xi lanh Airtac: MAL20-300+LB
Xi lanh Airtac: MAL20-600
Xi lanh Airtac: MAL25-10                
Xi lanh Airtac: MAL25-15         
Xi lanh Airtac: MAL25-20        
Xi lanh Airtac: MAL25-25    
Xi lanh Airtac: MAL25-30
Xi lanh Airtac: MAL25-50
Xi lanh Airtac: MAL25-75    
Xi lanh Airtac: MAL25-100        
Xi lanh Airtac: MAL25-120
Xi lanh Airtac: MAL25-125
Xi lanh Airtac: MAL25-150S               
Xi lanh Airtac: MAL25-200S
Xi lanh Airtac: MAL25-250S               
Xi lanh Airtac: MAL32-20CA
Xi lanh Airtac: MAL32-25
Xi lanh Airtac: MAL32-30               
Xi lanh Airtac: MAL32-30+LB                 
Xi lanh Airtac: MAL32-40S
Xi lanh Airtac: MAL32-50S             
Xi lanh Airtac: MAL32-75                
Xi lanh Airtac: MAL32-100
Xi lanh Airtac: MAL32-100S           
Xi lanh  Airtac: MAL32-150S
Xi lanh  Airtac: MAL32-185S
Xi lanh Airtac: MAL32-200          
Xi lanh Airtac: MAL32-250     
Xi lanh Airtac: MAL32-275-U
Xi lanh Airtac: MAL32-300
Xi lanh Airtac: MAL32-600S               
Xi lanh Airtac: MAL32-700
Xi lanh Airtac: MAL40-40                  
Xi lanh Airtac: MAL40-50                      
Xi lanh Airtac: MAL40-60                    
Xi lanh Airtac: MAL40-75S   
Xi lanh Airtac: MAL40-75CA   
Xi lanh Airtac: MAL40-80+CA+LB        
Xi lanh Airtac: MAL40-100+CA+LB    
Xi lanh Airtac: MAL40-100                      
Xi lanh Airtac: MAL40-150                   
Xi lanh Airtac: MAL40-200                    
Xi lanh Airtac: MAL50-50S
Xi lanh Airtac: MSAL20-200S - XL 1 chiều            
Xi lanh Airtac: MSAL32-50 ( MAL) -XL 1 chiều            
Xi lanh Airtac: MSAL40-100
Xi lanh Airtac: MACD50-20S
Xi lanh hơi Airtac: SU50-10S
Xi lanh hơi Airtac: SU50-125S
Xi lanh Airtac: SC32-50
Xi lanh Airtac: SC32-60         
Xi lanh Airtac: SC32-60S        
Xi lanh Airtac: SC32-75    
Xi lanh Airtac: SC32-125   
Xi lanh Airtac: SC32-150S     
Xi lanh Airtac: SC32-200   
Xi lanh Airtac: SC32-250
Xi lanh Airtac: SC32-350S+FA
Xi lanh Airtac: SC32-500
Xi lanh Airtac: SC40-40                  
Xi lanh Airtac: SC40-50                  
Xi lanh JYC : SC40-100                       
Xi lanh Airtac: SC40-125                  
Xi lanh Airtac: SC40-150                     
Xi lanh Airtac: SC40-200
Xi lanh Airtac: SC40-250S
Xi lanh Airtac: SC40-260CA   
Xi lanh Airtac: SC40-400S
Xi lanh Airtac: SC40-500                     
Xi lanh Airtac: SC40-600                     
Xi lanh Airtac: SC40-1500          
Xi lanh Airtac: SC50-25
Xi lanh Airtac: SC50-40S                     
Xi lanh Airtac: SC50-50S
Xi lanh Airtac: SC50x50x25+CA+TC+Y
Xi lanh Airtac: SC50-80S                     
Xi lanh Airtac: SC50-100
Xi lanh Airtac: SC50-100CA+CB+Y                     
Xi lanh Airtac: SC50-120                  
Xi lanh Airtac: SC50-150S                        
Xi lanh Airtac: SC50-200S 
Xi lanh Airtac: SC50-220
Xi lanh Airtac: SC50-300S+ Senso
Xi lanh Airtac: SC50-400
Xi lanh Airtac: SC50-550
Xi lanh Airtac: SC50-600S
Xi lanh Airtac: SC50-650S 
Xi lanh Airtac: SC50-1200S                  
Xi lanh Airtac: SC63-25         
Xi lanh Airtac: SC63-35          
Xi lanh Airtac: SC63-50                        
Xi lanh Airtac: SC63-70         
Xi lanh Airtac: SC63-75                  
Xi lanh Airtac: SC63-100S                      
Xi lanh Airtac: SC63-125                       
Xi lanh Airtac: SC63-150   
Xi lanh Airtac: SC63-160          
Xi lanh Airtac: SC63-175        
Xi lanh Airtac: SC63-250   
Xi lanh Airtac: SC63-300S    
Xi lanh Airtac: SC63-350                        
Xi lanh Airtac: SC63-350S                        
Xi lanh Airtac: SC63-400S          
Xi lanh Airtac: SC63-800                        
Xi lanh Airtac: SC63-1000             
Xi lanh Airtac: SC63-1200                        
Xi lanh Airtac: SC63-1200CA              
Xi lanh Airtac: SC63-1500S                        
Xi lanh Airtac: SC80-25   
Xi lanh Airtac: SC80-75  
Xi lanh Airtac: SC80-100             
Xi lanh Airtac: SC80-125S                        
Xi lanh Airtac: SC80-150                        
Xi lanh Airtac: SC80-200S                        
Xi lanh Airtac: SC80-250                      
Xi lanh JELPC: SC80-300
Xi lanh Airtac: SC80-300       
Xi lanh Airtac: SC80-350  (k tìm thấy)              
Xi lanh Airtac: SC80-400     
Xi lanh Airtac: SC80-570CA +Y                 
Xi lanh Airtac: SC80-600S           
Xi lanh Airtac: SC80-1000
Xi lanh Airtac: SC80-1500
Xi lanh Airtac: SC80-1800  
Xi lanh Airtac: SC100-125S
Xi lanh Airtac: SC100-50
Xi lanh Airtac: SC100-200S
Xi lanh Airtac: SC100-250           
Xi lanh Airtac: SC100-300                       
Xi lanh Airtac: SC100-350     
Xi lanh Airtac: SC100-1600S           
Xi lanh Airtac: SC125-100
Xi lanh Airtac: SC125-150
Xi lanh Airtac: SC125-180TC
Xi lanh Airtac: SC125-200
Xi lanh Airtac: SGC125x450+TC
Xi lanh Airtac: SC125-1000+Y 
Xi lanh Airtac: SC125-1500+Y      
Xi lanh Airtac: SC125-1700                     
Xi lanh Airtac: SC160-95                       
Xi lanh Airtac: SGC160-100
Xi lanh Airtac: SC160-125                       
Xi lanh Airtac: SC160-450                       
Xi lanh JELPC: SC160-520                       
Xi lanh Airtac: SC200-300+CA                     
Xi lanh Airtac: SC200-400S           
Xi lanh Airtac: SC200-450    
Xi lanh Airtac: SC200-900               
Xi lanh Airtac: SC200-1000+Y+CA                     
Xi lanh Airtac: SCJ32x75-50                     
Xi lanh Airtac: SCJ40x75-50                     
Xi lanh Airtac: SCJ50x150-150                     
Xi lanh Airtac: SCJ100x100-50    
Xi lanh Airtac: SCJ100x100-75                    
Xi lanh Airtac: SCJ125x150x95
Xi lanh Airtac: SCT50x50x25                  
Xi lanh Airtac  SI40-175S
Xi lanh Airtac: SI63-25S
Xi lanh Airtac: SI160-25                       
Xi lanh Airtac: SC80-100-60                     
Xi lanh Airtac: PB10-10SU                 
Xi lanh Airtac: PB10-20SU                 
Xi lanh Airtac: HRQ20
Xi lanh kẹp Airtac: HFR-10    
Xi lanh kẹp Airtac: HFR-20    
Xi lanh kẹp Airtac: HFZ-20 (=MHZ2-20DN) (SMC)
Xi lanh kẹp Airtac: HFZ-40
Xi lanh Airtac: TR25-50S
Xi lanh Airtac: TR25-150S
Xi lanh Airtac MF20-80CA-SDB
Xi lanh Airtac MF20-120CA-SDB
Xi lanh Airtac MF20-180CA-SDB
Xi lanh Airtac MF 25-120CA-SDB
Xi lanh Airtac: MF32-180CA-SDB
[/chitiet]

Hỗ trợ trực tuyến

Tư vấn bán hàng 1

Mr. Việt: (+84) 988906963 - 0914 040 805

Tư vấn bán hàng 2

Ms. Hằng: (+84) 986 064 523 Email: truongthihangdn@gmail.com

Email liên hệ

vietanh@hydraulichl.com hoặc hoanglong.hydraulic@gmail.com

Gửi nhanh yêu cầu

Tìm kiếm Blog này

Số Lượt Truy Cập

Gọi ngay
0988 906 963
Chat trực tuyến